Lokalny informator dla osób niepełnosprawnych Ruda Śląska
zobacz więcej Strona główna Istota projektu Autorzy Kontakt
Strona główna    Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Problemy dotyczące zatrudnienia dotykają wszystkich grup społecznych. Doświadczenie, wiek, poziom wykształcenia oraz inne walory osoby starającej się o pracę mają dziś ogromny wpływ na możliwość zdobycia dobrego, satysfakcjonującego stanowiska pracy. Przez proces "przesiewu" potencjalnych pracowników muszą także przejść osoby niepełnosprawne. Osoby te mogą skorzystać zarówno z ofert jednostek aktywizujących (np. ZAZ-ów), zakładów pracy chronionej, stanowisk chronionych lub lokalnych przedsiębiorstw i firm zatrudniających osoby niepełnosprawne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Niestety ilość ofert pracy skierowana do osób niepełnosprawnych jest ograniczona.
Osoby posiadające prawo do pobierania świadczeń (np. pobierających rentę z tytułu niezdolności do pracy, zasiłek stały, rentę socjalną, rentę rodzinną w określonej wysokości) mogą się zarejestrować jako "poszukujące pracy", a tym samym mogą skorzystać z następujących form pomocy:
  • pośrednictwa pracy,
  • usług EURES,
  • poradnictwa zawodowego,
  • pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy
Wszystkie powyższe formy wsparcia realizowane są przez Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej. Więcej informacji można uzyskać w:
PUP Ruda Śląska 1,
ul. Ballestremów 16,
tel: 32/771-59-00

Zobacz także: www.puprudaslaska.pl
(opracowano na podstawie informacji PUP w Rudzie Śląskiej)
Adresy pracodawców, oferujących zatrudnienie dla niepełnosprawnych mieszkańców naszego miasta mogą Państwo znaleźć w zakładce Aktualności
Kapitał Ludzki Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego