Lokalny informator dla osób niepełnosprawnych Ruda Śląska
zobacz więcej Strona główna Istota projektu Autorzy Kontakt
Strona główna    Istota projektu

Istota projektu

Niepełnosprawne dzieci oraz młodzież z terenu miasta Ruda Śląska już od 2007 roku mają możliwość uczestnictwa w projektach, w całości finansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny. Autorami tych przedsięwzięć oraz ich głównymi koordynatorami są mgr Aleksandra Lutek i dr Wojciech Fijałkowski . Efektem ich starań było zdobycie pokaźnych środków finansowych (ponad 2 mln zł !) na realizację swoich pomysłów. Kilka z nich zostało wysoko ocenionych przez asesorów Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego a jeden z projektów został wyróżniony jako przykład tzw. dobrych praktyk.


Projekty zakładały realizację wielopoziomowych działań skierowanych na aktywizację społeczno-zawodową osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia. Zadania projektu były realizowane przy ZS nr 3 im. św. Łukasza w Rudzie Śląskiej w formie warsztatów, sesji wyjazdowych, kompleksowych terapii, wsparcia pedagogiczno-psychologicznego oraz innych aktywności, umożliwiających osobom niepełnosprawnym zaistnienie na rynku edukacyjnym, zawodowym i społecznym. Ciekawostką projektu jest możliwość uczestnictwa osób z problemem niepełnosprawności intelektualnej w życiu społecznym, poprzez metodę "nauczania przez doświadczanie". Polega ona na włączaniu uczestników projektów w czynności dnia codziennego (np. robienie zakupów, korzystanie z oferty lokalnych instytucji, zamawianie usług przez internet, składanie podania o pracę, uczestnictwo w imprezach sportowych, dokonywanie opłat w banku i poczcie, itp). Projekty uwzględniały także potrzeby rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych. Dla nich przygotowano warsztaty tzw. grupy wsparcia. Ciekawą propozycją dla osób poszukujących informacji na temat lokalnych możliwości pomocy i wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin wydaje się też utworzenie niniejszej strony internetowej, na której zamieszczono artykuły i informacje dotyczące rehabilitacji, edukacji, wsparcia socjalnego i prawnego osób dotkniętych różnorodnymi dysfunkcjami i niepełnosprawnościami. W ramach realizowanych zadań istniała także możliwość skorzystania z bezpłatnych porad psychologicznych, prawnych i socjalnych. Warto zaznaczyć, iż sporą ilość środków przeznaczono na zakup specjalistycznego sprzętu służącego realizacji zajęć (np. sprzęt komputerowy wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem, syntezatory mowy, elektroniczne urządzenia wspomagające komunikację alternatywną, sprzęt do stymulacji polisensorycznej, sprzęt sportowy oraz pomoce dydaktyczne). Aplikacja wniosku w ramach EFS jest procesem złożonym i wymagającym dużego nakładu pracy, jednak rekompensatą za włożony trud jest satysfakcja związana z możliwością realizacji niecodziennych pomysłów, godnych zauważenia i wspierania przez lokalną społeczność.

Kapitał Ludzki Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego